Innstillinger og tjenester
Koble til et Bluetooth-headset eller et bilmonteringssett
Innstillinger og tjenester

Koble til et Bluetooth-headset eller et bilmonteringssett

Du kan lytte til musikk over et Bluetooth-stereoheadset eller ha handsfreesamtaler ved hjelp av et kompatibelt Bluetooth-headset eller et bilmonteringssett. Det er samme prosedyre å sette opp stereolyd og handsfree.
 • For at du skal kunne lytte på musikk med headsettet eller bilmonteringssettet må det støtte A2DP Bluetooth-profilen.
 • Før du kobler til headsettet, må du gjøre det synlig slik at telefonen kan finne det. Se instruksjonene for headsettet for å finne ut hvordan du gjør dette.
 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger.
 2. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 3. Sørg for at headsettet er oppdagbart.
 4. Velg Søk etter enheter. Telefonen vil begynne å se etter Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
 5. Når du ser navnet på headsettet vist i delen med Bluetooth-enheter, klikker du på navnet. Telefonen prøver deretter å pare med headsettet.
 6. Hvis automatisk paring mislykkes, angir du passordet som følger med headsettet.
Parings- og tilkoblingsstatus vises under navnet på handsfreeheadsettet eller bilmonteringssettet i delen med Bluetooth-enheter. Når Bluetooth-headsettet eller -bilmonteringssettet er koblet til telefonen, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling på statuslinjen. Avhengig av typen headset eller bilmonteringssett du har koblet til, kan du begynne å bruke headsettet eller bilmonteringssettet for å lytte på musikk og/eller foreta og motta telefonanrop.

Koble til et headset eller bilmonteringssett på nytt

Vanligvis kan du enkelt koble til headsettet igjen ved slå på Bluetooth på telefonen og deretter slå på headsettet. Du må kanskje koble til igjen manuelt hvis headsettet har vært brukt med en annen Bluetooth-enhet.
 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk > Bluetooth-innstillinger.
 2. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 3. Sørg for at headsettet er oppdagbart.
 4. Klikk på headsettets navn under Bluetooth-enheter.
 5. Hvis du blir bedt om å angi et passord, prøver du 0000 eller 1234, eller kanskje du må slå opp i dokumentasjonen til headsettet/bilmonteringssettet for å finne passnummeret.
Hvis du fortsatt ikke kan koble til headsettet eller bilmonteringssettet, følger du først instruksjonene under Opphev paring fra en Bluetooth-enhet og deretter under Koble til et Bluetooth-headset eller et bilmonteringssett.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
380
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-gratia
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER