Bruk telefonen som en trådløs ruter

Bruk telefonen som en trådløs ruter

Del datatilkoblingen med andre enheter ved å gjøre om telefonen til en trådløs ruter.

Sørg for at telefonens datatilkobling er slått på før du bruker den som en trådløs ruter.
  1. Trykk på MENU på startskjermbildet, og klikk deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
  2. Klikk på Innstillinger for portabelt Wi-Fi hotspot.
  3. Angi et ruternavn eller bruk standard ruternavn.
  4. Velg typen Sikkerhet og angi passordet (nøkkelen) for den trådløse ruteren. Hvis du valgte Ingen i Sikkerhet, trenger du ikke å angi et passord.
    MERK: Passordet er nøkkelen som andre personer må angi på sin enhet for å koble til og bruke telefonen som en trådløs ruter.
  5. Merk av for Portabelt Wi-Fi Hotspot for å slå på telefonens trådløse ruter.

Telefonen er klar til bruk som en trådløs ruter når du ser på statuslinjen. Bare to enheter kan kobles til telefonens trådløse ruter samtidig, så hvis en tredje enhet prøver å koble til telefonen, vil den ikke klare det.

0 personer fant dette nyttig