Innstillinger og tjenester
Legge til en sosial nettverkskonto
Innstillinger og tjenester

Legge til en sosial nettverkskonto

Hvis du hoppet over å sette opp den sosiale nettverkskontoen (for eksempel Facebook, Twitter eller Flickr) da du slo på og satte opp telefonen for første gang, kan du fortsatt logge deg på disse kontoene gjennom telefonens innstillinger.

  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
  2. Klikk på Legg til konto, og klikk på kontotypen du vil legge til.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere kontoinformasjonen.
Den sosiale nettverkskontoen vil legges til på listen på skjermbildet Kontoer og synkronisering. Avhengig av hvordan du konfigurerte kontoen kan den nye informasjonen begynne å bli synkronisert med telefonen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
380
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-gratia
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER