KOMMUNIKASJON
Angi meldingsalternativer
KOMMUNIKASJON

Angi meldingsalternativer

  1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Innstillinger.

Du kan angi følgende:

Mottatte meldinger
Mottatt varsling Motta en varsling på statuslinjen når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer.
Spill av varslingslyd Angi at telefonen skal ringe når en ny melding ankommer.
Varslingslyd Velg en ringetone som gjelder spesielt for nye tekst- og multimediemeldinger. Bemerk at ringetonen avspilles kort når den blir valgt.
Vibrer Angi at telefonen skal vibrere når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer.
Sendte meldinger
Sendt-varsling Motta en varsling på statuslinjen når en melding sendes korrekt.
Mislykket-varsling Motta en varsling på statuslinjen når en melding ikke sendes korrekt.
Spill av varslingslyd Angi at telefonen skal ringe når en sendt- eller feilvarsling mottas.
Varslingslyd Velg en ringetone som gjelder spesielt sendt- eller feil-varslinger. Bemerk at ringetonen avspilles kort når den blir valgt.
Vibrer Angi at telefonen skal vibrere når en ny tekst- eller multimediemelding ankommer.
Innstillinger for lagring
Slett gamle meldinger Slett eldre meldinger automatisk når grensene nedenfor blir nådd. Låste meldinger blir ikke slettet.
Tekstmeldingsgrense Velg maksimalt antall tekstmeldinger som kan lagres i hver meldingstråd (dette inkluderer ikke låste meldinger).
Multimediemeldingsgrense Velg maksimalt antall MMS-meldinger som kan lagres i hver meldingstråd (dette inkluderer ikke låste meldinger).
SMS-innstillinger
Leveringsrapporter Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
Servicesenter Viser nummeret til meldingsservicesenteret. Bank for å endre nummeret. Det anbefales at du ikke endrer nummeret her, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger.
Administrer SIM-kort-meldinger Vis tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet. Du kan også slette eller kopiere disse meldingene til telefonens minne.
MMS-innstillinger
Leveringsrapporter Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
Leserapporter Motta en rapport om hver mottaker har lest meldingen eller slettet den uten å lese den.
Autohent Hent alle MMS-meldinger i sin helhet og automatisk. Når dette er valgt vil MMS-meldingshodet pluss meldingskroppen og vedlegg automatisk bli lastet ned til telefonen. Hvis du fjerner avmerkingen for dette, vil bare MMS-meldingshodet bli hentet og vist på skjermbildet Alle meldinger.
Roaming autohent Hent alle MMS-meldinger i sin helhet og automatisk under roaming. Dette kan medføre betydelige telefonkostnader.
Prioritetsinnstilling Angi meldingsprioriteten på sendte MMS-meldinger.
Maksimal meldingsstørrelse Angi maksimal filstørrelse på en MMS-melding. MMS-meldingen vil ikke bli sendt dersom den overskrider filstørrelsen som er angitt her.
 
personer fant dette nyttig
380
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-gratia
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER