KOMMUNIKASJON
Vise og svare på en melding
KOMMUNIKASJON

Vise og svare på en melding

Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil telefonen avspille en ringetone, vibrere eller vise e-postmeldingen kort på statuslinjen når du mottar en ny melding. Et ikon for ny melding vises også på statuslinjen.
 1. Når du skal åpne og lese meldingen, kan du:
  • Skyv åpent varslingspanelet (se Åpne varslingspanelet). Klikk deretter på den nye meldingen.
  • Åpne Meldinger-applikasjonen for å få tilgang til og lese meldingen
 2. Mens du leser meldingen, kan du:
  Svar med en tekstmelding Klikk på tekstboksen nederst på skjermen, skriv inn svarmeldingen din, og klikk på .
  Svar med en multimediemelding Skriv inn svarmeldingen og velg hvilket element du vil legge ved den. Se Sende en multimediemelding (MMS).
  Ring eller lagre et telefonnummer som finnes i meldingen Klikk på telefonnummeret. Velg deretter om du vil ringe nummeret eller legge det til i kontaktene dine.
  Åpne en kobling i meldingen Klikk på koblingen for å åpne den i nettleseren.
  Send til eller lagre en e-postmelding som finnes i meldingen Klikk på e-postadressen. Velg deretter om du vil sende en e-post, sende en multimediemelding eller lagre e-postadressen i kontaktene.
  Videresende en melding Trykk på og hold meldingen for å åpne alternativmenyen, og klikk deretter på Videresend.
  Sjekk meldingsdetaljer Trykk på og hold meldingen for å åpne alternativmenyen, og klikk deretter på Vis meldingsdetaljer.

Vise og lagre et vedlegg fra en multimediemelding

Hvis du er bekymret for størrelsen på datanedlastingene dine, så sjekk størrelsen på multimediemeldingen før du laster den ned.
MERK: Når Autohent er deaktivert i MMS-innstillingene, lastes bare meldingshodet. Hvis du vil laste ned hele meldingen, klikker du på Last ned på høyre side av meldingen. Hvis du vil finne ut mer om meldingsinnstillinger, se Angi meldingsalternativer.
 • Hvis det finnes et medievedlegg som et fotografi eller en video i en mottatt melding, klikker du på den for å vise innholdet.
 • Hvis vedlegget er en kontakt (vCard), klikker du på det for å legge det til i kontaktene.

  Åpne Kontakter-applikasjonen for å vise kontaktinformasjonen. Se Kontakter.

 • Hvis vedlegget er en avtale eller hendelse (vCalendar), klikker du på den og velger kalenderen hvor du vil lagre den.

  Åpne Kalender-applikasjonen for å vise avtalen eller hendelsen.

 • Hvis du vil lagre vedlegget på lagringskortet, trykker du på og holder multimediemeldingen og klikker på Lagre [vedleggstype] på alternativmenyen.

Vise pushmeldinger

Pushmeldinger inneholder en webkobling.Ofte vil koblingen være til en nedlasting av en fil du har bedt om, for eksempel en ringetone.

Når du mottar en pushmelding, vises en varslingsikon på statuslinjen.

 • Slik åpner og leser du en ny pushmelding:
  1. Trykk på og hold statuslinjen, og skyv statuslinjen nedover for å åpne varslingspanelet.
  2. Klikk på den nye meldingen.
  3. Klikk på Besøk webområde.
 • Slik viser du alle pushmeldinger:
  1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Pushmeldinger.
 
personer fant dette nyttig
380
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-gratia
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER