Åpne varslingspanelet

Åpne varslingspanelet

Når du får en ny varsling, kan du åpne varslingspanelet for å se meldingen, påminnelsen eller hendelsesvarselet.
Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.

Hvis du har flere varslinger, kan du bla nedover på skjermen for å vise alle.

Tips: Du kan også åpne varslingspaneletstartskjermbildet ved å trykke på MENU og klikke på Varslinger.

Lukke varslingspanelet

Trykk på og hold knappelinjen på varslingspanelet, og skyv fingeren oppover skjermen. Eller bare trykk på TILBAKE.
0 personer fant dette nyttig