Starte HTC Explorer på nytt

Starte HTC Explorer på nytt

Hvis HTC Explorer kjører saktere enn normalt, hvis en applikasjon ikke fungerer som den skal, eller hvis HTC Explorer ikke reagerer, kan du prøve på starte HTC Explorer på nytt for å se om det kan løse problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen.
  2. Lås opp skjermen.
  3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Start på nytt.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.
    Merk: Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kan du ta ut batteriet og sette det inn igjen og deretter slå på HTC Explorer for å starte den på nytt.
0 personer fant dette nyttig