Håndtere minne

Håndtere minne

Kontrollere hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for bruk

 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lagring på SD kort og telefon. Det tilgjengelige telefonminnet vises under Intern telefonlagring.

Kontrollere den tilgjengelige lagringskortplassen

 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Lagring på SD kort og telefon. Den totale og tilgjengelige lagringskortplassen vises under Minnekort.

Frigjøre mer lagringsplass (intern lagring)

Frigjør intern lagringsplass enkelt ved å tømme applikasjonshurtigbufre, flytte eller avinstallere applikasjoner og slette gamle e-postmeldinger, alt på en gang.
Viktig: Du kan ikke flytte eller avinstallere forhåndsinstallerte applikasjoner.
 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på SD-kort og telefonlagring, og under Intern lagringsplass klikker du på Frigjør mer plass.
 3. På skjermbildet Rydd hurtigbuffer velger du om du vil tømme hurtigbufferen for bare lite brukte applikasjoner, eller alle applikasjoner, og klikk på Neste.
 4. På skjermbildet Applikasjonslagringsplass:
  • Klikk på Flytt applikasjoner til SD-kort hvis det finnes applikasjoner du kan overføre til lagringskortet.
  • Klikk på Avinstaller applikasjoner hvis det finnes applikasjoner du vil fjerne.
 5. Klikk på Neste.
 6. På skjermbildet Lagring av e-post og meldinger:
  • Angi færre dager med nedlasting av meldinger slik at eldre meldinger blir fjernet automatisk fra lagringsplassen.
  • Reduser antall tekst- og multimediemeldinger per samtale.
 7. Klikk på Fullfør.

Tømme applikasjonens buffer og data

 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Administrer applikasjoner.
 3. I kategorien Album klikker du på en applikasjon.
 4. På skjermbildet klikker du på Fjern data og/eller Tøm buffer.

Avinstallere tredjepartsapplikasjoner

Du kan ikke avinstallere applikasjoner som er forhåndsinstallert på HTC Explorer.
 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Administrer applikasjoner.
 3. I kategorien Nedlastet klikker du på applikasjonen du vil avinstallere.
 4. Klikk på Avinstaller.

Kopiere applikasjoner til eller fra lagringskortet

Flytt nedlastede applikasjoner til lagringskortet hvis det interne lagringsområdet på HTC Explorer begynner å bli knapt. Hvis lagringskortet begynner å bli fullt, kan du også flytte applikasjoner på lagringskortet til telefonen.
Merk: Du kan bare flytte applikasjoner som ikke er forhåndsinstallert på HTC Explorer.
 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Applikasjoner > Administrer applikasjoner.
 3. I kategorien Nedlastet klikker du på applikasjonen du vil flytte.
 4. Klikk på Flytt til SD-kort eller Flytt til telefon.

Stoppe kjørende applikasjoner ved hjelp av Oppgavebehandling

Bruk Oppgavebehandling til å frigjøre minne ved å stoppe kjørende applikasjoner som du ikke bruker i øyeblikket.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Oppgavebehandling.
 2. I listen Alle applikasjoner klikker du på til høyre for applikasjonsnavnet for å stoppe den.
0 personer fant dette nyttig