Innstillinger og tjenester
Optimalisere batterilevetiden
Innstillinger og tjenester

Optimalisere batterilevetiden

Du kan angi at HTC Explorer automatisk skal bytte til strømsparingsmodus når batterinivået når et visst nivå.
 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Strømsparing.
 3. Klikk på Strømmodus > Økonomi.
 4. Klikk på Slå på strømsparing på, og velg deretter når du vil bytte til strømsparingsmodus.
 5. Klikk på Innstillinger for økonomimodus, og angi og velg virkemåte når HTC Explorer bytter til strømsparingsmodus.

Bytte til GSM-nettverksmodus

Bytt til å bruke GSM-nettverket hvis du ikke bruker en datatilkobling til å koble deg til Internett. Tilkobling til GSM-nettverksmodus krever mindre batteristrøm.
 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Trådløst og nettverk > Mobile nettverk > Nettverksmodus.
 3. Klikk på Kun GSM.

Sjekke strømforbruket til applikasjoner

 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Om telefonen > Batteri > Batteribruk.

Planlegge at HTC Explorer skal gå i dvalemodus

Sett opp dvalemodustidsplanen på HTC Explorer slik at den ikke forbruker for mye batteristrøm når den ikke er plugget inn om natten.
Viktig: I motsetning til vanlig dvalemodus, der du kan trykke på AV/PÅ-knappen for å slå skjermvisningen, slår en planlagt dvalemodus av Trådløsnett og datatilkoblingene under dvalemodustidsplanen du har definert.
 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Strøm > Aktiver dvalemodus.
 3. Klikk på ett av følgende:
  Automatisk Velg for å bytte HTC Explorer automatisk til dvalemodus. HTC Explorer justerer sin dvalemodustidsplan over en tidsperiode rundt det som er oppdaget som din sengetid.
  Manuelt Velg for å angi start- og sluttid for dvalemodus.
  Aldri Velg for å slå av planlagt dvalemodus.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER