Innstillinger og tjenester
Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet
Innstillinger og tjenester

Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet

Koble fra en Bluetooth-enhet

  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
  2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
  3. I delen med Bluetooth-enheter trykker du på og holder enheten for å koble fra.
  4. Velg Koble fra.

Oppheve paring med en Bluetooth-enhet

Du kan få HTC Explorer til å glemme sin paringstilkobling med en annen Bluetooth-enhet. Å gjøre det kan kreve at du angir eller bekrefter et passord igjen hvis du vil koble til den andre enheten igjen.
  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
  2. Klikk på Bluetooth-innstillinger.
  3. I delen med Bluetooth-enheter trykker du på og holder enheten for å oppheve paringen.
  4. Klikk på Koble fra og fjern paring, eller klikk på Fjern paring hvis Bluetooth-enheten i øyeblikket ikke er koblet til HTC Explorer.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER