Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Legg til, konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPNer) slik at du kan koble deg til og få tilgang til ressurser på innsiden av et sikret lokalt nettverk, for eksempel firmanettverket.

Avhengig av typen VPN du bruker på jobben, kan du bli nødt til å legge inn dine påloggingsdetaljer og installere sikkerhetssertifikater før du kan koble deg til firmaets lokale nettverk. Du kan få denne informasjonen fra nettverksadministratoren.

HTC Explorer må også først etablere en Trådløsnett- eller datatilkobling før du kan starte en VPN-tilkobling.

Sette opp sikker lagring av påloggingsdetaljer

Hvis nettverksadministratoren ber deg om å laste ned og installere sikkerhetssertifikater, må du først sette opp sikker lagring av påloggingsdetaljer på HTC Explorer.

 1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger > Sikkerhet.
 2. Klikk på Angi passord.
 3. Angi et nytt passord for lagring av påloggingsdetaljer.
 4. Rull ned og bekreft passordet, og klikk på OK.
 5. Merk av for Bruk sikre påloggingsdetaljer.
Du kan deretter laste ned og installere sertifikatene som trengs for å få tilgang til det lokale nettverket. Nettverksadministratoren kan fortelle deg hvordan du gjør dette.

Legge til en VPN-tilkobling

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på VPN-innstillinger > Legg til VPN, og klikk deretter på typen VPN du vil legge til.
 3. Klikk på VPN-innstillingene, og angi dem i henhold til sikkerhetsdetaljene du fikk av nettverksadministratoren.
 4. Trykk på og klikk på Lagre.
VPN blir lagt til i VPN-delen av skjermbildet VPN-innstillinger.

Koble til et VPN

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på VPN-innstillinger.
 3. I VPN-delen klikker du på et VPN du vil koble deg til.
 4. Når du blir bedt om det, angir du påloggingsinformasjon og klikker på Koble til. Når du er tilkoblet, vises ikonet VPN-tilkoblet i varslingsområdet på tittellinjen.
Deretter kan du åpne nettleseren for å få tilgang til ressurser, for eksempel intranettsteder i firmanettverket.

Koble fra et VPN

 1. Trykk på og hold tittellinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
 2. Klikk på VPN-tilkoblingen for å gå tilbake til skjermbildet VPN-innstillinger, og klikk deretter på VPN-tilkoblingen for å koble den fra.
Når HTC Explorer blir koblet fra VPN, vises ikonet for frakoblet VPN i varslingsområdet på tittellinjen.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig