Innstillinger og tjenester
Trådløsnett
Innstillinger og tjenester

Trådløsnett

Hvis du vil bruke Trådløsnett, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”. Tilgjengeligheten av og styrken til Trådløsnett-signalet vil variere avhengig av gjenstandene, for eksempel bygninger eller en vegg mellom rom, som Trådløsnett-signalet må passere gjennom.

Slå på Trådløsnett og koble til et trådløst nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Merk av for Wi-Fi for å slå på Trådløsnett.

  HTC Explorer vil skanne etter tilgjengelige trådløse nettverk.

 3. Klikk på Trådløsinnstillinger.

  Oppdagede Trådløsnett-nettverk vil bli oppført i avsnittet Wi-Fi-nettverk.

  Merk: Hvis ønsket trådløst nettverk ikke er oppført, klikker du på Legg til Wi-Fi-nettverk for å legge det til manuelt.
 4. Klikk på Trådløsnett-nettverket du vil koble til.
  Merk: Hvis du valgte et sikret nettverk, blir du bedt om å angi nettverksnøkkelen eller passordet.
 5. Klikk på Koble til.

Når HTC Explorer er koblet til et trådløst nettverk, vises Trådløsnett på statuslinjen og indikerer den omtrentlige signalstyrken (antall striper som lyser).

Neste gang HTC Explorer kobler til et sikret trådløst nettverk som du tidligere har hatt tilgang til, vil du ikke bli bedt om å skrive inn nøkkelen igjen, med mindre du tilbakestiller HTC Explorer til fabrikktilstanden.

Koble til et Trådløsnett-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet

Du må kanskje installere nettverkssertifikatet (.p12) på HTC Explorer før du kan koble til et Trådløsnett-nettverk med autentiseringsprotokollen EAP-TLS.
 1. Lagre sertifikatet i rotmappen på lagringskortet.
 2. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger > Sikkerhet.
 3. Klikk på Installer fra SD-kort.
 4. Velg nettverkssertifikatet du trenger for å koble til EAP-TLS-nettverket.
 5. Slå på Trådløsnett og koble til et trådløst nettverk.

Sjekke statusen til trådløse nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. På skjermbildet Trådløs og nettverk klikker du på Trådløsinnstillinger og klikker på det trådløse nettverket som HTC Explorer er koblet til i øyeblikket.
En meldingsboks viser Trådløsnett-nettverksnavn, status, hastighet, signalstyrke og andre ting.
Merk: Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket, klikker du på Glem. Hvis du vil koble til på nytt til et trådløst nettverk du har fjernet, må du velge det trådløse nettverket fra listen over tilgjengelige Trådløsnett-nettverk på nytt. Hvis det er et sikret trådløst nettverk, må du angi det trådløse nettverkets referanser på nytt.

Koble til et annet Trådløsnett-nettverk

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker deretter på Innstillinger > Trådløs og nettverk.
 2. Klikk på Trådløsinnstillinger. Oppdagede Trådløsnett-nettverk vises i avsnittet Wi-Fi-nettverk.
 3. Hvis du vil søke manuelt etter tilgjengelige Trådløsnett-nettverk, går du til skjermbildet Wi-Fi, trykker på og klikker på Søk.
 4. Klikk på et annet Trådløsnett-nettverk for å koble til det.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-wifi