Innstillinger og tjenester
Bruke skjermtastaturet
Innstillinger og tjenester

Bruke skjermtastaturet

Når du starter en applikasjon eller velger et felt som krever tekst eller tall, blir skjermtastaturet tilgjengelig. Etter at du har lagt inn teksten, kan du klikke på eller trykke på for å lukke skjermtastaturet.

Velge et tastaturoppsett

Du kan velge mellom tre forskjellige tastaturoppsett som egner seg for din skrivestil.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Tastaturtyper, og velg ønsket tastaturoppsett.
  Standard Dette oppsettet minner om et skrivebordstastatur. Dette er standard tastaturoppsett.
  Telefon Dette oppsettet minner om et tradisjonelt mobiltelefontastatur.
  Kompakt Dette oppsettet har to bokstaver på hver tast. Tastestørrelsen er litt større enn med standardoppsett.

Legge inn tekst

Bruk følgende taster mens du legger inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet:
Trykk på og hold tastene med grå tegn øverst for å legge inn tall, symboler eller aksenttegn. Det grå tegnet som vises på tastaturet, er tegnet som vil settes inn når du trykker på og holder den tasten. Noen taster har flere tegn eller aksenter knyttet til seg.
Skift-tast. Klikk for å legge inn en stor bokstav. Klikk to ganger for å slå på caps lock.
Klikk for å bytte til tall- og symboltastaturet.
Enter-tast. Klikk for å lage en ny linje.
Tilbake-tast. Klikk for å slette forrige tegn.
Språk-tast. Hvilken tast du ser avhenger av tastaturspråket du bruker i øyeblikket. Klikk for å skifte til et annet tastaturspråk. Du kan også angi innstillinger for skjermtastatur.
Klikk for å bytte mellom flerklikks- og XT9-modus når du bruker kompakt- eller telefontastaturoppsettet.
Klikk for å skjule skjermtastaturet.

Aktivere flere tastaturspråk

Hvis det finnes flere tastaturspråk på HTC Explorer, kan du velge hvilke språk som skal aktiveres på skjermtastaturet slik at du kan bytte til disse språkene og bruke dem til å skrive tekst.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Språk og tastatur > Berøringsinndata.
 2. Klikk på Internasjonalt tastatur.
 3. Velg ønskede språk.
  Merk: Tilgjengelige språk avhenger av regionen der du kjøpte HTC Explorer.

Endre til liggende skjermtastatur

Når du legger inn tekst, kan du velge å bruke liggende retning på skjermtastaturet. Legg HTC Explorer på siden for å bruke et større tastatur for enklere skriving.
Merk:
 • Merk av for Roter skjerm automatisk i > > Innstillinger > Skjerm for å la skjermretningen endres automatisk.
 • Det liggende tastaturet er ikke støttet i alle applikasjoner.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER