Installere en applikasjon fra datamaskinen til HTC Explorer

Installere en applikasjon fra datamaskinen til HTC Explorer

Hvis du har applikasjonsfiler (*.apk) på datamaskinen, kan du bruke HTC Sync til å installere dem på HTC Explorer. Vi anbefaler på det sterkeste at du bare installerer applikasjoner du stoler på.
Merk: Før du begynner, må du kontrollere at HTC Explorer er innstilt for å tillate at applikasjoner fra datamaskinen installeres på HTC Explorer. Hvis du vil gjøre dette, trykker du på mens du er på startskjermbildet, klikker på Innstillinger > Applikasjoner og merker av for Ukjente kilder.
  1. På enhetspanelet klikker du på Oversikt.
  2. Klikk på Applikasjonsinstallerer.
  3. Søk etter applikasjonsfilen på datamaskinen din, og klikk deretter på Åpne. Installeringsprosessen starter på HTC Explorer.
  4. Undersøk skjermbildet på HTC Explorer for å se om det finnes flere instruksjoner for å fullføre installeringen.
  5. Etter at installasjonen er fullført, kan du klikke på Koble fra.
  6. Fjern HTC Explorer sikkert ifølge kravene fra operativsystemet.
0 personer fant dette nyttig