Sette opp synkronisering

Sette opp synkronisering

Du kan velge hva slags filer og informasjon du vil synkronisere mellom HTC Explorer og datamaskinen.

Alternativer for Musikk-synkronisering

Overfør musikkspor og sanger du spiller på datamaskinen, til HTC Explorer. Hvis du har spillelister som er opprettet i iTunes eller Windows Media Player, kan du synkronisere disse også og ha glede av dem mens du er på farten.
Merk: Du kan også synkronisere lydfiler i disse formatene: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma
 1. På enhetspanelet klikker du på Musikk og klkker deretter på -knappen. Hvis du slår på Musikk-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Explorer.
 2. Velg Synkroniser musikkfiler fra, og klikk deretter på Legg til.
 3. Velg en mappe som inneholder lydfilene dine, og klikk på OK.
 4. Velg Synkroniser musikkfiler fra iTunes og Windows Media Player hvis du bruker et av disse programmene på datamaskinen, og velg spillelistene du vil synkronisere på HTC Explorer.

Alternativer for Galleri-synkronisering

Du kan synkronisere fotografier og videoer automatisk mellom HTC Explorer og en datamaskin.
Merk: Du kan også synkronisere fotografier og videoer i disse formatene:
 • Fotografier: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
 • Videoer: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv
 1. På enhetspanelet klikker du på Galleri og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Galleri-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Explorer.
 2. Hvis du automatisk vil importere kamerabilder til datamaskinen under synkronisering, velger du Kopier enhetens kamerabilder til PC. Fotografier og videoer fra HTC Explorer vil bli lagret i mappen \Mine bilder\Device Camera Shots på datamaskinen.
 3. Velg Synkroniser PC-fotografier og -videoer fra, og klikk deretter på Legg til.
 4. Velg en mappe som inneholder multimediafilene, og klikk på OK. Alle støttede bilde- og videofiler som legges til i denne mappen, vil kopieres til HTC Explorer under synkronisering.

Alternativer for Kalender-synkronisering

HTC Explorer kan synkronisere avtaler og hendelser med kalenderen i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007 eller Windows Kalender.
 1. På enhetspanelet klikker du på Kalender og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Kalender-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Explorer.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kalenderhendelser med.
 3. Velg fra hvilket punkt du vil starte synkroniseringen av kalenderhendelser.
 4. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både HTC Explorer og datamaskinen, velger du hvilken informasjon du vil beholde.
Merk: Bare kalenderfelt som støttes på HTC Explorer, vil synkroniseres.

Alternativer for Kontakt-synkronisering

Synkronisere HTC Explorer-kontaktene med dine Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express- eller Windows -kontakter

Hvis du har kontakter du vil synkronisere fra SIM-kortet, må du først importere dem til lagringsområdet på HTC Explorer.

 1. På enhetspanelet klikker du på Kontakt og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Kontakter-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Explorer.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kontaktene dine med.
 3. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både HTC Explorer og datamaskinen, velger du hvilken informasjon du vil beholde.
Merk: Bare kontaktfelt som støttes på HTC Explorer, vil synkroniseres.

Alternativer for Bokmerke-synkronisering

Synkroniser nettleserbokmerker mellom HTC Explorer og en datamaskin.
Viktig: Hvis du bruker Google Chrome eller Firefox -nettleseren og har valgt å synkronisere den med HTC Explorer, må du lukke alle nettleser vinduer før du starter synkroniseringen.
 1. Med din favoritt-nettleser på datamaskinen kan du opprette e mappe over favoritter kalt HTC bokmerker. Sørg for å lagre dine favorittbokmerker i denne mappen så du kan synkronisere dem med HTC Explorer.
 2. På HTC Syncs enhetspanel klikker du på Bokmerker og klikker på -knappen. Hvis du slår på Bokmerker-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen og HTC Explorer.
 3. Velg nettleseren som lagrer bokmerkene, for synkronisering med HTC Explorer.
Merk: Når det er konflikt mellom informasjonen på HTC Explorer og datamaskinen, HTC Sync beholdes informasjonen på datamaskinen.

Alternativer for Dokument-synkronisering

Du kan synkronisere filer og dokumenter fra datamaskinen med HTC Explorer. Du kan også synkronisere e-postvedlegg lagret på HTC Explorer med datamaskinen.
Merk:
 • Når du skal åpne et dokument på HTC Explorer, trenger du en kompatibel applikasjon.
 • Hvis du vil synkronisere e-postvedlegg lagret på HTC Explorer med datamaskinen, må du sette opp en Exchange ActiveSync- eller POP3/IMAP-e-postkonto fra E-post-applikasjonen på HTC Explorer.
 1. På enhetspanelet klikker du på Dokumenter og klikker deretter på -knappen. Hvis du slår på Dokumenter-synkronisering, betyr det at du vil at denne kategorien skal inkluderes hver gang du synkroniserer datamaskinen med HTC Explorer.
 2. Hvis du vil synkronisere e-postvedleggene du har lagret på HTC Explorer, velger du Kopier alle nedlastede e-postdokumenter til PC.
 3. Velg Synkroniser PC-dokumenter fra, og klikk deretter på Legg til.
 4. Velg en mappe som inneholder dokumentene du vil synkronisere på HTC Explorer, og klikk på OK.
E-postvedlegg vil lagres i mappen \My Documents\.
0 personer fant dette nyttig