Bli kjent med arbeidsområdet

Bli kjent med arbeidsområdet

På enhetspanelet kan du angi synkroniseringsalternativer, se generell informasjon om HTC Explorer, sjekke brukt og tilgjengelig plass på lagringskortet og starte synkronisering.
Merk: De tilgjengelige kategoriene og alternativene avhenger av enheten du har koblet til datamaskinen.
  • Klikk på en kategori av elementer for å se synkroniseringsalternativene på høyre side av enhetspanelet.

    Klikking på Oversikt viser grunnleggende informasjon om programvare og bruk av lagringskortet. Du har mulighet til å endre navnet på HTC Explorer eller installere tredjeparts applikasjoner på HTC Explorer.

  • Synkroniser nå-knappen lar deg begynne å synkronisere kategorier og alternativer du har valgt.
  • Linjen for beregnet lagringslass ved siden av Synkroniser nå-knappen viser deg den beregnede plassen på lagringskortet som vil bli brukt når nye elementer blir synkronisert og lagt til på HTC Explorer.
0 personer fant dette nyttig