Godta eller avslå en møteinnkalling

Godta eller avslå en møteinnkalling

  1. Hvis du bruker en Exchange ActiveSync-konto på HTC Explorer, klikker du på kategorien Inviterte i Kalender for å vise møteinnkallingene du ennå ikke har godtatt eller avslått.
  2. Klikk på en møteinnkalling, og gjør deretter ett av følgende:
    • Godta eller avslå invitasjonen, godta den foreløpig eller foreslått et nytt tidspunkt.
    • Trykk på for å se alternativer for svar, flytting av invitasjonen til en mappe, og annet.
0 personer fant dette nyttig