APPER OG FUNKSJONER
Administrere Kalender
APPER OG FUNKSJONER

Administrere Kalender

Vise en hendelse

Du kan vise dine egne hendelser og hendelser som andre personer har delt med deg.
 1. Klikk på en visning i dagsvisning eller dagsordenvisning. Skjermbildet Hendelsesdetaljer åpnes deretter og viser et sammendrag av hendelsen.
 2. Avhengig av hendelsesinformsjonen gjør du et av følgende:
  • Finne hendelsens plassering i Kart.
  • Ring et telefonnummer inkludert i hendelsesplassering eller -beskrivelsen.
  • Sjekk deltakerne i hendelsen.
  • Hvis hendelsen ble sendt som en møteinnkallelse, svarer du på invitasjonen.
  • Hvis det er en Exchange ActiveSync-kalenderhendelse, svarer du på e-post til organisatoren eller til alle gjestene. Trykk på og klikk deretter på Svar eller Svar alle (eller Mer > Svar eller Svar alle).
  • Velg en tekststreng og slå den opp på web.
  • Klikk på påminnelsestidspunktet for å endre det. Trykk på for å lagre endringene.
Tips: Du kan gå tilbake til gjeldende dato ved å klikke på .

Redigere en hendelse

Du kan redigere hendelsene du har opprettet.
 1. Mens du viser en hendelse, klikker du på .
 2. Foreta endringer av hendelsen.
 3. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slette en hendelse

Gjør ett av følgende:
 • Mens du viser sammendraget av en hendelse på skjermbildet Hendelsesdetaljer, trykker du på og klikker på Slett hendelse.
 • I dag-, dagsorden- eller ukevisning trykker du på og holder en hendelse, og klikker på Slett hendelse.
 • Klikk på Slett når du redigerer en hendelse.
Hvis hendelsen gjentar seg, blir du spurt om du vil slette akkurat den forekomsten eller alle forekomster fra Kalender.

Dele en hendelse (vCalendar)

Du kan dele en kalenderhendelse som vCalendar ved hjelp avBluetooth eller ved å sende den som et filvedlegg i e-post eller en melding.
 1. Mens du viser en hendelse, trykker du på og klikker på Videresend.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på Bluetooth. Du blir bedt om å slå på Bluetooth på HTC Explorer og koble til den mottakende Bluetooth-enheten.
  • Klikk på E-post. Et nytt meldingsvindu åpnes og inkluderer automatisk vCalendar som vedlegg. Din standard e-postkonto vil brukes til å sende meldingen.
  • Klikk på Melding. Et nytt meldingsvindu åpnes og inkluderer automatisk vCalendar som multimedievedlegg.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER