KOMMUNIKASJON
Angi meldingsalternativer
KOMMUNIKASJON

Angi meldingsalternativer

På skjermbildet Alle meldinger trykker du på og klikker på Innstillinger.
Varsler
 • Motta en varsling på statuslinjen, og still inn HTC Explorer slik at den vibrerer eller spiller av lyd når du mottar en melding eller når en melding ikke sendes korrekt, og velg en varslingslyd.
 • Tillat at HTC Explorer viser popup-varslinger på skjermen når meldinger blir sendt eller ikke sendt, eller deaktiver dette alternativet.
 • Hvis du ikke vil at innholdet av mottatte tekstmeldinger skal vises på den låste skjermen og statuslinjen, fjerner du merket for Forhåndsvisning av varsling.
Tekstmeldinger (SMS)
 • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
 • Få vist eller endre nummeret til meldingsservicesenteret. (Vi anbefaler at du ikke endrer dette nummeret, for det kan medføre problemer med å motta og sende meldinger.
 • Få vist eller slett tekstmeldinger som er lagret på SIM-kortet ditt, eller kopier SIM-kortmeldinger til enhetens minne.
Multimediemeldinger (MMS)
 • Motta en rapport om meldingens leveringsstatus.
 • Motta en rapport om hver mottaker har lest meldingen eller slettet den uten å lese den.
 • Last automatisk ned fullstendige MMS-meldinger medregnet meldingens hoveddel og vedlegg i ditt serviceområde og ved roaming.
 • Angi meldingsprioriteten og den maksimale filstørrelsen for MMS-meldinger. Hvis MMS-meldingens filstørrelse overskrides, blir ikke meldingen sendt.
Generelt
 • Søk etter og vis loggen for sendte meldinger, samtaleloggen og e-postadressene til lagrede kontakter når du legger til meldingsmottakere.
 • Angi antall linjer med tekst som skal forhåndsvises for hver melding på skjermbildet Alle meldinger.
 • Velg maksimalt antall tekst- eller MMS-meldinger som skal lagres i hver samtaletråd (unntatt låste meldinger), og aktiver automatisk sletting av ulåste eldre meldinger når de valgte grensene er nådd.
 • Videresend mottatte tekst- og MMS-meldinger til et annet telefonnummer eller en e-postadresse. (Dette kan føre til ekstra kostnader.)
 • Legg til en signatur i meldingene dine.
 
personer fant dette nyttig
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER