Push-meldinger

Push-meldinger

Pushmeldinger inneholder en webkobling. Ofte vil koblingen være til en nedlasting av en fil du har bedt om fra en tjenesteoperatør.

Når du mottar en pushmelding, vises en varslingsikon på statuslinjen.

Åpne og lese en ny pushmelding

  1. Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
  2. Klikk på den nye meldingen.
  3. Klikk på Besøk webområde.

Vise alle dine pushmeldinger

  1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. Trykk på , og klikk deretter på Push-meldinger.
    Merk: Du vil bare se dette alternativet hvis du har mottatt push-meldinger tidligere.
0 personer fant dette nyttig