KOMMUNIKASJON
Sende en multimediemelding (MMS)
KOMMUNIKASJON

Sende en multimediemelding (MMS)

 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Klikk på .
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn de første få bokstavene i et kontaktnavn, eller de første sifrene i et mobiltelefonnummer. Etter hvert som du taster, vises samsvarende navn med telefonnumre og e-postadresser fra de lagrede kontaktene. Klikk på en kontakts nummer eller e-postadresse.
  • Klikk på , velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere.
  • Tast inn hele telefonnumre eller e-postadresser direkte i Til-feltet.
 4. Hvis du vil legge til en emnelinje, trykker du på og klikker på Legg til emne.
 5. Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter meldingen.
 6. Klikk på , og velg deretter typen vedlegg.
  Bilde Ta et bilde og legg det ved, eller legg ved et eksisterende bilde.
  Video Spill inn en video og legg den ved, eller legg ved en eksisterende video.
  Lyd Foreta et taleinnspilling og legg den ved, eller legg ved en eksisterende lydfil.
  Applikasjonsanbefalinger Velg en applikasjon du har installert fra Android Market og som du vil dele med andre. URL-adressen som applikasjonen kan lastes ned fra, vil settes inn i e-postmeldingen.
  Plassering Legg til gjeldende plassering (krever at GPS er slått på) i meldingen, eller en plassering du velger på et kart.
  Kontakt (vCard) Velg en kontakt, og velg informasjonen du vil legge ved.
  Avtale (vCalendar) Velg kalenderhendelsen du vil legge ved.
  Tips: Etter at du har lagt til et vedlegg, klikker du på for å se alternativer for utskifting, visning eller fjerning av vedlegget.
 7. Klikk på Send, eller trykk på for å lagre meldingen som en kladd.

Hvorfor vises ikke kontaktens e-postadresse når jeg legger inn et kontaktnavn?

Hvis bare telefonnumre vises når du legger inn et kontaktnavn, går du til innstillingene for Meldinger for å aktivere visning av e-postadresser.
 1. Hvis du har skrevet en ny melding, trykker du først på for å gå tilbake til skjermbildet Alle meldinger.
 2. Trykk på og klikk deretter på Innstillinger > Generelt.
 3. Merk av for Vis e-postadresse.

Lage en lysbildefremvisning

 1. Etter at du har lagt til enten et fotografi, en video eller lyd i multimediemeldingen du lager, klikker du på > Lysbildepresentasjon.
 2. Velg hvor du vil sette inn neste lysbilde.
 3. Rett etter at du har lagt til et lysbilde, gjør du et av følgende:
  Legg til et fotografi eller en video i et lysbilde Klikk på og velg om du vil legge til et fotografi eller en video.
  Legg til musikk eller et taleopptak på et lysbilde Klikk på > Lyd.
  Legg til en bildetekst på et lysbilde Klikk på Legg til tekst og skriv inn bildeteksten.
  Rediger et lysbilde Klikk på og velg om du vil erstatte, fjerne eller angi varigheten til lysbildet.
  Forhåndsvise lysbildefremvisningen Trykk på og klikk på Forhåndsvisning (eller Mer > Forhåndsvisning). Klikk en gang for å forhåndsvise skjermbildet og vise avspillingskontrollene.
 4. Når du er ferdig, klikker du på Send eller trykker på for å lagre meldingen som en kladd.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER