KOMMUNIKASJON
Sende en tekstmelding (SMS)
KOMMUNIKASJON

Sende en tekstmelding (SMS)

 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Klikk på .
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn de første få bokstavene i et kontaktnavn, eller de første sifrene i et mobiltelefonnummer. Etter hvert som du skriver, vises samsvarende navn med telefonnumre fra de lagrede kontaktene. Klikk på et navn eller et av kontaktens numre
  • Klikk på , velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere.
  • Tast inn hele telefonnumre direkte i Til-feltet.
 4. Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter meldingen.
  Merk:
  • Det er en begrensning på antall tegn for en enkelt tekstmelding (vist over Send-knappen). Hvis du overstiger grensen, vil tekstmeldingen bli levert som én enhet, men du vil bli fakturert for mer enn én melding.
  • Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding hvis du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt til et meldingsemne, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.
 5. Klikk på Send, eller trykk på for å lagre meldingen som en kladd.
 
personer fant dette nyttig
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER