Etter fangst

Etter fangst

Etter at du har tatt et fotografi eller spilt inn en video, viser gjennomgangsskjermbildet fotografiet eller startbildet i videoen du nettopp har fanget. Klikk på skjermknapper for å velge hva du vil gjøre deretter.
Slett fotografiet eller videoen
Send fotografiet eller videoen til en annen enhet eller datamaskin ved å bruke Bluetooth, sende elementet via e-post eller velge et sosialt nettverk å laste det opp til.
Velg hvordan du vil bruke fotografiet, for eksempel ved å bruke det som bakgrunn.
Se på videoen.
0 personer fant dette nyttig