Spille inn video

Spille inn video

  1. Fra startskjermbildet klikker du på > Videokamera.
  2. Velg videokvaliteten og andre kamerainnstillinger du vil bruke.
  3. Velg en effekt du vil bruke på videoen.
  4. Innram motivet ditt på søkerskjermen.
  5. Klikk på for å starte innspillingen.
  6. Du kan fritt zoome inn eller ut under innspilling av video.
  7. Hvis du vil stoppe innspilling, klikker du på igjen.
  8. Velg hva du vil gjøre med videoen du akkurat har spilt inn.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig