APPER OG FUNKSJONER
Grunnleggende om kameraet
APPER OG FUNKSJONER

Grunnleggende om kameraet

Enten du reiser i forretninger eller for fornøyelse kan du ta bilder og videoer av reisen med HTC Explorer.
Merk:
  • Hvis et lagringskort ikke er satt inn, kan du bare ta opptil fem fotografier, som blir lagret i telefonens lagringsområde. Når du setter inn et lagringskort, blir fotografiene på telefonen automatisk overført til lagringskortet.
  • Du må ha et lagringskort satt inn før du får tilgang til filene.
  • Hvis du vil åpne kameraet i fotomodus og ta bilder, klikker du på på Startskjermbildet og klikker på Kamera.
  • Hvis du vil åpne kameraet direkte i videomodus slik at du kan begynne å spille inn videoer umiddelbart, klikker du på fra Startskjermbildet og velger deretter Videokamera.

Søkerskjermbilde

Du finner følgende skjermkontroller på søkerskjermbildet:

Zoomlinje
Veksling mellom foto- /videomodus.
Lukkerutløser/innspillingsknapp
Effektknapp
Galleriknapp

Zooming

Før du tar et bilde eller spiller inn en video, kan du først bruke zoomlinjen på skjermen til å zoome inn eller ut på motivet.
Skyv ganske enkelt fingeren opp eller ned på zoomlinjen for å zoome inn eller ut.

Når du spiller inn video, vises zoomlinjen alltid på skjermen. Du kan fritt zoome inn eller ut under innspilling.

Ta nærbilde av deg selv

Har du vanskeligheter med å ta et nærbilde av deg selv? Med kameraet er det enkelt. Bare sett det til å ta automatisk selvportrett. Du behøver ikke engang å klikke på lukkerutløserknappen.

  1. Trykk på for å åpne innstillingsmenypanelet.
  2. Klikk på Selvportrett.
  3. Trykk på for å lukke innstillingsmenypanelet.
  4. Vend kameraet mot deg selv.
Så snart kameraet har oppdaget ansiktet ditt, vil det automatisk fokusere og ta bildet.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-camera-basics