Administrere online-kontoer

Administrere online-kontoer

Endre generelle synkroniseringsinnstillinger

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
 2. Merk av for eller fjern merket for følgende:
  Bakgrunnsdata Hvis dette er avmerket, kan applikasjoner sende og motta online kontoinformasjon selv om du ikke bruker dem i øyeblikket.
  Autosynk Hvis dette er avmerket, kan applikasjoner bruke synkroniseringstidsplanen som er definert i kontoinnstillingene. Hvis dette er fjernet, må du synkronisere kontoer manuelt.

Synkronisere en konto manuelt

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
 2. Klikk på kontoen du vil synkronisere.
 3. Klikk på Synkroniser nå.

Endre kontoinnstillinger

Du kan endre innstillinger som synkroniseringsfrekvens og typen informasjon som synkroniseres, typene varsling du mottar, og måten kontoinformasjonen vises på.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
 2. På skjermbildet Kontoer og synkronisering klikker du på kontoen du vil redigere.
 3. Klikk på typen informasjon du vil synkronisere, eller velg et element for å redigere innstillingene for det.

Fjerne en konto

Du kan fjerne en konto for å slette den og all informasjon knyttet til den fra HTC Explorer, for eksempel e-post, kontakter eller innstillinger. Selv om du fjerner en konto, slettes ikke informasjon fra selve online-tjenesten.
Merk: Enkelte kontoer kan du ikke fjerne, for eksempel den første Google-kontoen du logget deg på fra telefonen, unntatt ved å slette all personlig informasjon fra HTC Explorer med en hard tilbakestilling.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
 2. Klikk på kontoen du vil fjerne.
 3. Klikk på Fjern konto og bekreft at du vil fjerne kontoen.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig