Legge til en sosial nettverkskonto

Legge til en sosial nettverkskonto

Hvis du hoppet over å registrere den sosiale nettverkskontoen (for eksempel Facebook) da du slo på og satte opp HTC Explorer for første gang, kan du fortsatte legge til kontoen i innstillingene.

  1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
  2. Klikk på Legg til konto, og velg deretter kontotypen du vil legge til.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere kontoinformasjonen.
Den sosiale nettverkskontoen blir deretter lagt til på listen på skjermbildet Kontoer og synkronisering. Avhengig av hvordan du konfigurerte kontoen kan den nye informasjonen begynne å bli synkronisert med HTC Explorer.
0 personer fant dette nyttig