Bruke nettleseren

Bruke nettleseren

Gjør ett av følgende for å åpne nettleseren og begynne å surfe på Internett:
 • På startskjermbildet klikker du på Internett.
 • På startskjermbildet klikker du på > Internett.

Gå til en webside

 1. På nettleserskjermen klikker du på URL-boksen på toppen av skjermen.
 2. Skriv inn websideadressen ved hjelp av tastaturet. Etter hvert som du angir adressen, vil matchende websideadresser vises på skjermen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på en adresse for å gå direkte til den websiden.
  • Fortsett å skrive inn websideadressen, og klikk deretter på .

Endre skjermretningen

Legg HTC Explorer på siden for å vise nettleseren i liggende retning.
Merk: Hvis skjermretningen ikke endres automatisk, må du slå på automatisk skjermretning. På startskjermbildet trykker du på , klikker på Innstillinger > Skjerm og merker av for Roter skjermen automatisk.

Navigere og zoome på en webside

 • Du kan sveipe fingeren på skjermen for å navigere og vise andre områder av websiden.
 • Bank raskt to ganger på skjermen for å zoome inn, bank deretter raskt to ganger på skjermen igjen for å zoome ut. Du kan også bruke fingrene dine til å spre eller klemme skjermen for å zoome inn eller ut.

Velge en kobling på en webside

Du kan klikke på en kobling for å åpne den, eller trykke på og holde en kobling hvis du vil ha flere alternativer.
Kobling Hva som må gjøres
Websideadresse (URL-adresser)
 • Klikk på koblingen for å åpne websiden.
 • Trykk på og hold koblingen for å åpne en meny som lar deg åpne, bokmerke, kopiere til utklippstavlen eller dele koblingen.
E-postadresse
 • Klikk for å send en e-postmelding til e-postadressen.
 • Trykk og hold, og klikk deretter på Kopier på menyen for å kopiere e-postadressen til utklippstavlen. Senere kan du lime inn e-postadressen når du oppretter en ny kontakt eller sender en ny e-postmelding.

Velge en adresse eller et telefonnummer på en webside

På en webside kan du gjøre følgende:
 • Klikk på en adresse for å vise plasseringen på et kart.
 • Klikk på et telefonnummer for å ringe.

Åpne et nytt nettleservindu

Åpen flere nettleservinduer for å gjøre det enklere for deg å bytte fra et webområde til et annet.
 1. Mens du viser en webside, trykker du på og klikker på Window.
 2. Klikk for .
Et nytt nettleservindu åpnes.

Bytte mellom nettleservinduer

 1. Mens du viser en webside, gjør du ett av følgende:
  • Trykk på og klikk på Windows.
  • Klem skjermen (zoom ut) inntil du ser de andre nettleservinduene.
 2. Skyv fingeren inntil ønsket webside vises.
 3. Klikk på en webside for å vise den på full skjerm.
  Tips: Klikk på for å lukke en webside.
0 personer fant dette nyttig