Slå Flymodus av eller på

Slå Flymodus av eller på

I mange land er du lovmessig pålagt å slå av trådløse enheter mens du er om bord på et fly. En måte å slå av trådløse funksjoner raskt på er å sette HTC Explorer i flymodus.

Når du aktiverer flymodus, blir alle trådløse radioer på HTC Explorer slått av, medregnet telefonfunksjonen, datatjenester, Bluetooth og Trådløsnett. Når du deaktiverer Flymodus, slås samtalefunksjonen på igjen, og forrige tilstand for Bluetooth og Trådløsnett blir gjenopprettet.
For å slå Flymodus på eller av, trykk og hold AV/PÅ og klikk deretter på Flymodus.
Når den er aktivert, vises Flymodusikonet på statuslinjen.
0 personer fant dette nyttig