KOMMUNIKASJON
Bruke samtalelogg
KOMMUNIKASJON

Bruke samtalelogg

Bruk Samtalelogg til å sjekke tapte anrop, oppringte numre og mottatte anrop.

Sjekke et tapt anrop

Du vil se ikonet tapt anrop i statuslinjen når du har et tapt anrop.

 1. Skyv åpent varslingspanelet for å se hvem anroperen er.
 2. Hvis du vil returnere anropet, klikker du på varselet om tapt anrop. Klikk deretter på anroperens navn eller nummer på skjermbildet Samtalelogg.

Sjekke samtaler i Samtalelogg

 1. Klikk på på startskjermbildet.
 2. Skyv til kategorien Samtalelogg.
 3. På skjermbildet Samtalelogg kan du:
  • Klikke på et navn eller nummer du vil ringe i listen.
  • Trykke på og holde et navn eller nummer på listen for å vise alternativmenyen.
  • Klikke på for å sjekke bare samtaleloggen for en bestemt kontakt.
  • Trykk på og klikk på Vis for å vise bare en bestemt type anrop, for eksempel tapte anrop eller utgående anrop.

Legge til et nytt telefonnummer i kontaktene fra Samtalelogg

 1. I skjermbildet Samtalelogg trykker du på og holder et telefonnummer du vil lagre i kontaktene, og klikker på Lagre i Kontakter.
 2. Velg om du vil opprette en ny kontakt eller lagre nummeret til en eksisterende kontakt på HTC Explorer.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Når du oppretter en ny kontakt, angir du kontaktnavnet, kontakttypen og annen informasjon i den blanke kontaktoppføringen som vises. Telefonnummeret blir automatisk lagt til i Mobil-feltet i telefondelen. For å lagre det som en annen type nummer, for eksempel et hjemmenummer, banker du på Mobil-knappen.
  • Når du lagrer nummeret til en eksisterende kontakt, klikker du på en kontakt som er lagret på HTC Explorer og velger nummertypen.
 4. Klikk på Lagre.

Tømme Samtalelogg-listen

På skjermbildet Samtalelogg kan du gjøre ett av følgende:
Fjern ett navn eller nummer Trykk og hold på navnet eller nummeret, og klikk deretter på Slett fra samtalelogg.
Tøm hele listen Trykk på og klikk på Fjern samtalelogg. Klikk på Merk alt > Slett.
 
personer fant dette nyttig
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER