Sette opp et telefonmøte

Sette opp et telefonmøte

Å arrangere et telefonmøte med venner, familie eller kollegaer er enkelt. Foreta det første anropet (eller besvar et anrop), og ring opp de andre samtalene du vil legge til i telefonmøtet
Viktig: Kontroller at SIM-kortet er aktivert med telefonmøtetjeneste. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha detaljer.
  1. Foreta et anrop til den første deltakeren i telefonmøtet.
  2. Når du er tilkoblet, trykker du på , klikker på Legg til samtale og ringer nummeret til den andre deltakeren. Den første deltakeren blir satt på vent når du ringer opp den andre deltakeren.
  3. Når du er koblet til den andre deltakeren, så velg slå sammen .
  4. Hvis du vil legge til enda en deltaker i telefonmøtet, velg på telefonmøteskjermbildet, og ring deretter opp nummeret til kontakten du vil invitere til telefonmøtet.
  5. Når du er tilkoblet, velger du for å legge til deltakeren i telefonmøtet.
  6. Når du vil snakke privat med en person i telefonmøtet, klikker du på og velger Privat samtale på alternativmenyen.

Hvis du vil avslutte en samtale med en deltaker, klikker du på og klikker på Fullfør dette anropet på alternativmenyen.

Når du skal avslutte telefonmøtet, klikker du på Avslutt samtale.

0 personer fant dette nyttig