KOMMUNIKASJON
Hva kan jeg gjøre under en samtale?
KOMMUNIKASJON

Hva kan jeg gjøre under en samtale?

Når en samtale pågår, bruker du knappene på skjermen til å dempe eller oppheve demping av mikrofonen og slå høyttaleren av eller på. Du kan også trykke på og velge om du vil legge til et anrop, sette samtalen på vent, dempe mikrofonen og andre ting.

Sette en samtale på vent

 1. Trykk på , og klikk deretter på Parker for å sette samtalen på vent. Når du setter en samtale på vent, vises ikonet for samtale på vent på statuslinjen .
 2. Trykk på , og klikk deretter på Opphev venting for å gjenoppta samtalen.

Bytte mellom samtaler

Hvis du allerede er i en samtale og besvarer det nye anropet, kan du velge å bytte mellom de to samtalene.
 1. Når du mottar et annet anrop, klikker du på Svar for å godta det andre anropet og sette den første samtalen på vent.
 2. Når du skal bytte mellom samtaler, klikker du på personen du vil snakke med.
 3. Hvis du vil avslutte den aktuelle samtalen og gå tilbake til den andre samtalen, klikker du på Avslutt samtale.

Slå høyttalertelefonen av eller på under en samtale

Advarsel: Hvis du vil redusere mulig skade på hørselen, må du ikke holde HTC Explorer mot øret når høyttaleren er på.
Gjør ett av følgende:
 • Legg HTC Explorer over på siden under en samtale (sørg for at Flipp for høyttaler er valgt i > > Innstillinger > Lyd).
 • Klikk på på samtaleskjermbildet.
Høyttalertelefon-ikonet vises på statuslinjen når høyttalertelefonen er på.

Når du skal slå av høyttalertelefonen, snur du bare HTC Explorer igjen slik at den vender opp. Eller klikk på igjen.

Lyd av mikrofonlyden under en samtale

På samtaleskjermbildet klikker du på for å bytte mellom å slå mikrofonen av eller på. Når mikrofonen er slått av, vil ikonet Lyd av vises på statuslinjen.

Avslutte en samtale

Gjør ett av følgende for å avslutte samtalen:
 • På samtaleskjermbildet klikker du på Avslutt samtale.
  Merk: Hvis visningen er av, trykker du på AV/PÅ for å slå på skjermen slik at du kan klikke på Avslutt samtale.
 • Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .

Hvis telefonnummeret til anroperen ikke finnes i kontaktlisten din, kan du velge å lagre nummeret i kontaktlisten etter at du har lagt på.

 
personer fant dette nyttig
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER