Forskjellige måter å foreta anrop på

Forskjellige måter å foreta anrop på

I tillegg til å foreta anrop fra skjermbildet Telefonoppringing på HTC Explorer kan du klikke på et nummer i en tekstmelding eller e-post for å ringe, eller trykke på ett enkelt nummer i telefonoppringingsprogrammet for å ringe en kontakt raskt.
Merk: De fleste SIM-kort er forhåndsinnstilt med en PIN-kode (et personlig identifikasjonsnummer) som du får fra mobiloperatøren. Hvis du blir bedt om PIN-kode, angir du den og klikker på OK. Hvis PIN-koden blir angitt feil tre ganger, vil SIM-kortet bli sperret. Ingen grunn til bekymring. Kontakt mobiloperatøren og be om å få oppgitt PUK (PIN Unblocking Key).
0 personer fant dette nyttig