Snarveier og klokke-widget

Snarveier og klokke-widget

Åpne mye brukte applikasjoner eller forhåndsvis innholdet direkte fra startskjermbildet.

Fra widgeten Snarveier og klokke kan du gjøre følgende:

 • Klikk på snarveien til en applikasjon for å åpne den
 • Klikk på informasjonslinjen for å utvide den og vise innholdet av den applikasjonen
 • Klikk på forhåndsvisningen av innholdet og åpne det

Tilpasse widgeten Snarveier og klokke

Du kan velge hvilke snarveier og hvilken by som skal vises i widgeten Snarveier og klokke.
 1. På startskjermbildet klikker du på og holder widgeten Snarveier og klokke. Ikke løft fingeren riktig ennå.
 2. Dra widgeten til .
 3. Fra dette skjermbildet kan du gjøre følgende:
  • Klikk på et snarveisspor, og velg en applikasjon eller snarvei du vil tilordne.
  • Klikk på klokkeslettet, og velg en by som vil vises i widgeten. Hvis byen ikke er inkludert i listen, klikker du på for å legge til byen.
 4. Klikk på Ferdig.

Widgeten Snarveier og klokke blir oppdatert.

0 personer fant dette nyttig