KOMME I GANG
Bruke lydsett
KOMME I GANG

Bruke lydsett

Hvert lydsett gir deg forskjellige kombinasjoner av lyder for ringetone og varslinger som innkommende e-post, kalenderhendelsepåminnelser og annet. Ved å bytte mellom lydsett kan du øyeblikkelig få HTC Explorer til å varsle deg med morsomme lyder når du er ute med venner, eller endre til mer nøytrale lyder mens du er på arbeid.

Velge et forhåndsdefinert lydsett

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på skjermbildet Lydsett og klikker på et lydsettnavn.
 3. Du kan klikke på for å flytte på forskjellige lyder for det lydsettet.
 4. Klikk på Bruk.

Lage et lydsett

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på Lydsett.
 3. Klikk på
 4. Skriv inn et nytt lydsettnavn og klikk på Ferdig.
Det nyopprettede lydsettet blir lagt til på listen over lydsett. Du kan tildele forskjellige toner til lydsettet i henhold til dine preferanser.

Endre ringetone, varslinger og lyder

Endre ringetone, varslingslyder og alarmer slik at de passer til ditt humør eller din livsstil. Velg forskjellige lyder fra forhåndsutvalget på lagringskortet.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på Lydsett.
 3. Velg et lydsett du vil tilpasse, eller opprett et nytt og klikk på Bruk.
 4. Endre ringetonen, varslingslyden og alarmen fra Personliggjør-skjermbildet.
  Merk: Du kan også gå til applikasjonene Meldinger, E-post og Kalender for å velge lyder for henholdsvis nye meldinger, e-post og kalenderpåminnelser.
HTC Explorer lagrer automatisk valgene dine i gjeldende lydsett.

Slette lydsett

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på Lydsett.
 3. Trykk på , og klikk deretter på Slett.
 4. Klikk på ett eller flere lydsett du vil slette.
 5. Klikk på Slett.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER