Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet
Personliggjøre startskjermbildet

Ordne eller fjerne widgets og ikoner på startskjermbildet

Ordne widgets og ikoner på startskjermbildet for å skaffe plass til å legge til flere elementer. Du kan også fjerne widgets og ikoner du ikke bruker ofte.

Flytte en widget eller et ikon

 1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet du vil flytte. HTC Explorer vibrerer, og du vil se en fargelagt boks rundt widgeten eller ikonet. Ikke løft fingeren ennå.
 2. Dra widgeten eller ikonet til en ny plassering på skjermen.
  Merk:
  • Ta pause på venstre eller høyre kant av skjermen for å dra widgeten eller ikonet over på et annet panel på startskjermbildet.
  • Når du drar et ikon til et punkt som er opptatt av et annet ikon, flyttes det automatisk for å gi mer plass.
 3. Når widgeten eller ikonet er der du ønsker det, løfter du fingeren.

Fjerne en widget eller et ikon

 1. Trykk på og hold widgeten eller ikonet du vil fjerne. HTC Explorer vibrerer, og du vil se en fargelagt boks rundt widgeten eller ikonet. Ikke løft fingeren ennå.
 2. Dra widgeten eller ikonet til .
 3. Når widgeten eller ikonet også blir rødt, løfter du fingeren.
0 personer fant dette nyttig