KOMME I GANG
Personliggjøre HTC Explorer med scener
KOMME I GANG

Personliggjøre HTC Explorer med scener

HTC Explorer blir flere telefoner i én når du bruker scener. Scener er personliggjorte forhåndsoppsett av startskjermbildet som du raskt kan ta i bruk. Ved å bytte mellom scener kan du øyeblikkelig gjøre om HTC Explorer til en perfekt weekendtelefon, reisetelefon, arbeidstelefon eller ren spilltelefon.
Merk: Hver gang du legger til eller endrer noe på startskjermbildet, HTC Explorer lagres automatisk endringene av gjeldende valgt scene.

Bruke en forvalgt scene

HTC Explorer har forhåndsvalgte scener som hver er forhåndskonfigurert med forskjellig bakgrunn og en samling av widgets som gjenspeiler forskjellige øyeblikk i livet. Du kan velge en scene som egner seg for arbeid, lek, reise eller ditt sosiale liv.
 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Display klikker du på Scene.
 3. Skyv fingeren på skjermen fra høyre til venstre for å velge ønsket scene.
 4. Klikk på Bruk.

Opprette en ny scene

Du vil starte med et tomt startskjermbilde når du oppretter en ny scene.
 1. På startskjermen trykker du på og klikker på Gjør personlig.
 2. I kategorien Skjerm, klikker du på Scene.
 3. Trykk på og klikk deretter på Ny.
 4. Skriv inn et nytt scenenavn og klikk deretter på Utført.
 5. Personliggjør scenen ved å legge til widgeter og andre elementer, ordne startskjermens layout og endre bakgrunnen. Alle endringer vil automatisk bli lagret i denne scenen.

Endre navn på en scene

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Display klikker du på Scene.
 3. Skyv fingeren på skjermen fra høyre til venstre for å velge scenen du vil endre navn på.
 4. Trykk på og hold en sceneminiatyr, og klikk på Gi nytt navn.
 5. Skriv inn et nytt scenenavn og klikk på Ferdig.

Slette scener

 1. På startskjermbildet trykker du på og klikker på Personliggjør.
 2. I kategorien Skjerm klikker du på Scene.
 3. Trykk på , og klikk deretter på Slett.
 4. Skyv fingeren over skjermen fra høyre til venstre for å bla gjennom scenene, og klikk deretter på en eller flere scener du vil slette.
 5. Klikk på Slett.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER