KOMME I GANG
Dvalemodus
KOMME I GANG

Dvalemodus

Dvalemodus sparer batteristrøm ved å sette HTC Explorer i en lavstrømstilstand mens displayet er avslått. Den forhindrer også tilfeldige tastetrykk når du har HTC Explorer i lommen. Du vil fortsatt motta meldinger og samtaler.

Bytte til dvalemodus

Trykk raskt på AV/PÅ-knappen for å slå av skjermen og bytte til dvalemodus. HTC Explorer går automatisk i dvalemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.

Våkne opp fra dvalemodus

Hvis du vil vekke HTC Explorer manuelt, trykker du på AV/PÅ-knappen. Du må låse opp skjermen.
Merk: HTC Explorer vekkes automatisk når du mottar et innkommende anrop.

Låse opp skjermen

Trekk ringen opp for å låse opp skjermen.
Merk: Hvis du har angitt et mønster som låser opp skjermen, PIN-koden eller passordet, vil du bli bedt om å tegne mønsteret på skjermen eller angi PIN-koden eller passordet før den låses opp.
Hvis du har angitt en hendelsespåminnelse eller en alarm, kan du dra eller til ringen for å ta pause mellom eller avvise alarmhendelser.

Åpne en applikasjon fra den låste skjermen

På den låste skjermen drar du et applikasjonsikon til ringen for å låse opp skjermen og gå direkte til applikasjonen.
Tips: Du kan tilpasse den låste skjermen i Innstillinger > Personliggjør > kategorien Skjerm > Låst skjerm > Snarveier på låst skjerm for å vise dine fire favorittapplikasjoner.
Beslektede emner
 
personer fant dette nyttig
423
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-explorer
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-power-sleep_mode