Batteri

Batteri

HTC Explorer bruker et oppladbart batteri. Hvor lenge batteriet kan vare før det må lades igjen avhenger av hvordan du bruker HTC Explorer. Funksjonene og tilbehøret du bruker kan påvirke batteriets levetid. Hvis du for eksempel alltid har Bluetooth-tilkoblingen på, brukes det mer strøm. Lange telefonsamtaler og hyppig bruk av nettleser bruker mye batteristrøm. Ta også din plassering i betraktning: dårlig signalstyrke fra mobilt nettverk og ekstrem temperatur gjør at batteriet må jobbe hardere.

Fjerne batteriet

  1. Ta av bakdekselet.
  2. Løft batteriet ut av batterirommet med tommelen eller fingeren.

Sette inn batteriet

Viktig: Bruk bare de original batteriene som fulgte med i esken, eller erstatninger som vi anbefaler.
  1. Ta av bakdekselet.
  2. Sett inn batteriet (med de synlige kobberkontaktene først) i batterirommet.

Lade batteriet

Før du slår på og begynner å bruke HTC Explorer, anbefales det at du lader batteriet.
Viktig:
  • Bare batterieliminatoren og USB-kabelen må brukes til å lade batteriet.
  • Ikke fjern batteriet fra HTC Explorer mens du lader det ved hjelp av batterieliminator eller billader.
  1. Sett inn den lille enden av USB-kabelen i USB-kontakten.
  2. Sett inn den andre enden av USB-kabelen i batterieliminatoren.
  3. Plugg inn batterieliminatoren i en stikkontakt for å begynne å lade batteriet.
Når du lader batteriet og HTC Explorer er på, vises batteriikonet på statuslinjen. Når batteriet er fulladet, blir ikonet for batteri under lading til et ikon for fulladet batteri . Når skjermen er av, viser et animert ikon ladestatusen.
Merk: Når batteriet begynner å bli for varmt, slutter det å lade av sikkerhetshensyn.
0 personer fant dette nyttig