Lagringskort

Lagringskort

Bruk et lagringskort til å lagre fotografier, videoer og musikk.

Sette inn lagringskortet

  1. Ta av bakdekselet.
  2. Sett inn microSD-kortet i lagringskortsporet med gullkontaktene vendt nedover, og skyv det innover inntil det går sikkert i lås.

Fjerne lagringskortet

Viktig: Hvis HTC Explorer er på, må du først "‍demontere"‍ lagringskortet før du fjerner det for å unngå å skade eller ødelegge filene på lagringskortet.
  1. Ta av bakdekselet.
  2. Skyv lagringskortet ut av sporet.

Demontere lagringskortet

Når du trenger å fjerne lagringskortet mens HTC Explorer er på, må du først demontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
  1. På startskjermbildet klikker du på og klikker på Innstillinger.
  2. Klikk på SD-kort og telefonlagring > Avmonter ut minnekort.
0 personer fant dette nyttig