SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet inneholder telefonnummeret ditt, detaljer om tjenesten og minne for lagring av telefonbokkontakter og/eller tekstmeldinger.

Sette inn SIM-kortet

  1. Ta av bakdekselet.
  2. Fjern batteriet.
  3. Med SIM-kortets gullkontakter vendt nedover og det avskårne hjørnet vendt utover setter du SIM-kortet helt inn i SIM-kortsporet.

Fjerne SIM-kortet

Viktig: Sørg for å slå av HTC Explorer før du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta av bakdekselet.
  2. Fjern batteriet.
  3. Trykk på og hold SIM-kortets knast.
  4. Skyv SIM-kortet ut av SIM-kortsporet.
0 personer fant dette nyttig