Beskytte telefonen din med en skjermlås

Beskytte telefonen din med en skjermlås

Du kan sikre telefonen ved å kreve et skjermopplåsingsmønster hver gang telefonen slås på og hver gang den blir vekket fra dvalemodus (skjermen er av).

  1. På startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger.
  2. Rull nedover skjermen, og klikk på Sikkerhet > Opplåsingsmønster.
  3. Følg instruksjonene på skjermen. Når du blir bedt om det, registrerer du skjermens opplåsingsmønster.

Endre innstillinger for låst skjerm

Så snart du har registrert et skjermopplåsingsmønster, kan du endre tilknyttede innstillinger.

I området Opplåsingsmønster for skjerm på skjermbildet Sikkerhet merker du av for ett eller flere av følgende alternativer:
Krev mønster Fjern dette hvis du vil deaktivere skjermlåsen. Du må angi mønsteret for å bekrefte deaktivering.
Synlig mønster Dette er valgt som standard. Fjern dette hvis du ikke vil at skjermens opplåsingsmønster skal vises når du angir det.
Taktil tilbakemelding Velg dette for å aktivere vibrasjon mens du angir skjermopplåsingsmønsteret.

Endre mønsteret som låser opp skjermen

  1. startskjermbildet klikker du på MENU.
  2. Klikk på Innstillinger > Sikkerhet > Opplåsingsmønster.

Glemt mønsteret som låser opp skjermen?

Hvis du har glemt mønsteret som låser opp skjermen, har du opptil fem forsøk på å låse opp telefonen. Hvis dette ikke lykkes, kan du låse opp telefonen ved å oppgi brukernavn og passord for Google-kontoen.

  1. På opplåsingsskjermen kan du prøve å angi opplåsingsmønsteret fem ganger.
  2. Når du blir bedt om å vente i 30 sekunder, klikker du på OK.
  3. Hvis displayet slås av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå det på igjen, og trykker på streken på låseskjermbildet og skyver fingeren nedover for å låse opp skjermen.
  4. Klikk på Glemt mønster-knappen i nederste høyre hjørne når det vises.
  5. Skriv inn brukernavn og passord for Google-kontoen, og klikk deretter på Logg inn.
Du blir deretter bedt om å opprette et nytt opplåsingsmønster for skjermen. Hvis du ikke lenger vil bruke et skjermopplåsingsmønster til å sikre telefonen, klikker du på Avbryt.
0 personer fant dette nyttig