Innstillinger og tjenester
Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth
Innstillinger og tjenester

Motta informasjon ved hjelp av Bluetooth

Enheten er i stand til å motta et bredt utvalg av filtyper med Bluetooth, medregnet fotografier, musikkspor og dokumenter, for eksempel PDF-filer. Første gang du overfører informasjon mellom telefonen og en annen enhet må du angi eller bekrefte et sikkerhetspassord. Etter det er telefonen og den andre enheten paret, og du må ikke lenger utveksle passord for å overføre informasjon.

Hvis du vil motta filer fra en annen enhet, må du ha et SD-kort installert på telefonen.
 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst nettverk > Bluetooth-innstillinger.
 2. Hvis Bluetooth ikke er avmerket, merker du av for alternativet for å slå på Bluetooth.
 3. Klikk på Synlig.
 4. Send en eller flere filer til telefonen fra avsenderenheten. Se enhetens dokumentasjon hvis du vil ha instruksjoner om sending av informasjon om Bluetooth.
 5. Hvis du blir bedt om det, angir du det samme passordet på telefonen og den andre enheten, eller bekrefter det automatisk genererte passordet. En forespørsel om Bluetooth-autorisasjon på telefonen.
 6. Hvis du automatisk vil motta filer fra avsenderenheten i fremtiden, merker du av for Stol alltid på enheten.
 7. Klikk på OK.
 8. Når telefonen mottar et forespørselsvarsel om filoverføring, skyver du ned varslingspanelet og klikker på Godta.
 9. Når en fil er overført, vises en varsling. Hvis du vil åpne filen umiddelbart, skyver du ned varslingspanelet og klikker på den aktuelle varslingen. Når du åpner en mottatt fil, avhenger hva som skjer av filtypen:
  • Mediefiler og dokumenter åpnes vanligvis direkte i et kompatibelt program. Hvis du for eksempel åpner et musikkspor, begynner det å spilles av i musikkprogrammet.
  • For en vCalendar-fil velger du kalenderen der du vil lagre hendelsen, og klikker på Importer. vCalendar blir lagt til i kalenderhendelsene dine.
  • Hvis det finnes flere vCard-filer på lagringskortet, kan du velge å importere én, flere eller alle kontaktene til kontaktlisten for en vCard-kontaktfil.

Legge til mappen for mottatt Bluetooth på startskjermbildet

Du kan legge til en mappe på startskjermbildet som viser alle filene du har mottatt med Bluetooth.

 1. startskjermbildet klikker du på .
 2. På skjermbildet Legg til Startside klikker du på Mappe > Bluetooth mottatt.
 3. Trykk på og hold ikonet for mottatt Bluetooth, og dra det til ønsket posisjon på startskjermbildet.
Hvis du vil vise mappeinnholdet, klikker du på mappeikonet. Hvis du vil åpne en fil, klikker du på filnavnet.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
312
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER