Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet

Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet

Koble fra en Bluetooth-enhet

  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst nettverk > Bluetooth-innstillinger.
  2. I delen med Bluetooth-enheter trykker du på og holder enheten for å koble fra.
  3. Velg Koble fra.

Opphev paring fra en Bluetooth-enhet

Du kan sørge for at telefonen glemmer sin paringstilkobling til en annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil koble til den andre enheten igjen, må du kanskje angi eller bekrefte et passord igjen.

  1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst nettverk > Bluetooth-innstillinger.
  2. I delen med Bluetooth-enheter trykker du på og holder enheten for å fjerne paringen.
  3. Klikk på Koble fra og fjern paring.
0 personer fant dette nyttig