Innstillinger og tjenester
Wi-Fi
Innstillinger og tjenester

Wi-Fi

Wi-Fi gir deg trådløs Internett-tilgang over avstander på opptil 100 meter. Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller “hotspot”. Tilgjengeligheten og rekkevidden av Wi-Fi-signalet avhenger av antall, infrastruktur og andre gjenstander som signalet passerer gjennom.

Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
 2. Merk av for Wi-Fi for å slå på Wi-Fi. Telefonen vil skanne etter tilgjengelige trådløse nettverk.
 3. Klikk på Trådløsinnstillinger. Nettverksnavn og sikkerhetsinnstillinger for oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i avsnittet Wi-Fi-nettverk.
 4. Hvis det trådløse nettverket du vil koble til, ikke står på listen over oppdagede nettverk, blar du nedover på skjermen og klikker på Legg til Wi-Fi-nettverk. Skriv inn innstillingene for det trådløse nettverket, og klikk deretter på Lagre.
 5. Klikk på Wi-Fi-nettverket du vil koble til. Hvis du velger et åpent nettverk, vil du automatisk bli koblet til nettverket.
 6. Hvis du velger et nettverk som er sikret med WEP, angir du nøkkelen og klikker på Koble til.
  Merk: Avhengig av nettverkstype og dets sikkerhetsinnstillinger, må du kanskje også angi mer informasjon og velge et sikkerhetssertifikat.

Når telefonen er koblet til et trådløst nettverk, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen og indikerer den omtrentlige signalstyrken (antall striper som lyser).

Neste gang telefonen kobler til et sikret trådløst nettverk som du tidligere har hatt tilgang til, vil du ikke bli bedt om å skrive inn nøkkelen igjen, med mindre du tilbakestiller telefonen til fabrikktilstanden.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med EAP-TLS-sikkerhet

Du må installere nettverkssertifikatet (.p12) på telefonen før du kan koble til et Wi-Fi-nettverk med autentiseringsprotokollen EAP-TLS.
 1. Lagre sertifikatet i rotmappen på lagringskortet.
 2. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Sikkerhet.
 3. Klikk på Installer fra minnekort.
 4. Velg nettverkssertifikatet du trenger for å koble til EAP-TLS-nettverket.
 5. Følg trinnene i Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk for å koble til et Wi-Fi-nettverket.

Sjekke statusen til nettverket som er tilkoblet i øyeblikket

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
 2. På skjermbildet Trådløs og nettverk klikker du på Trådløsinnstillinger og klikker på det trådløse nettverket som telefonen er koblet til i øyeblikket.
En meldingsboks viser Wi-Fi-nettverkets navn, status, hastighet, signalstyrke og andre ting.
Merk:Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket fra telefonen, klikker du på Glem i dette vinduet. Du må angi innstillingene på nytt hvis du vil koble til dette trådløse nettverket.

Koble til et annet Wi-Fi-nettverk

 1. startskjermbildet trykker du på MENU og klikker på Innstillinger > Trådløst og nettverk.
 2. Klikk på Trådløsinnstillinger. Oppdagede Wi-Fi-nettverk vises i seksjonen Wi-Fi-nettverk.
 3. Hvis du vil skanne manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, trykker du på MENU på skjermbildet Trådløsinnstillinger og klikker på Søk.
 4. Klikk på et annet Wi-Fi-nettverk for å koble til det.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
312
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER