KOMMUNIKASJON
Sende en e-postmelding
KOMMUNIKASJON

Sende en e-postmelding

 1. startskjermbildet klikker du på > E-post.
 2. I e-postkontoens innboks trykker du på MENU og klikker på Skriv.
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Skriv inn e-postadressene direkte i Til-feltet. Hvis du sender e-posten til flere mottakere, skiller du e-postadressene med et komma. Etter hvert som du legger inn e-postadresser, vises eventuelle samsvarende adresser fra kontaktlisten. Klikk på et samsvar for å angi den adressen direkte.
  • Klikk på ikonet , og velg deretter kontaktene du vil sende meldingene til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere eller legge til kontakter fra firmakatalogen hvis du har satt opp en Exchange ActiveSync-konto på telefonen. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på Ferdig.
  Tips: Hvis du vil sende en kopi (Cc) eller en blindkopi (Bcc) av e-posten til andre mottakere, trykker du på MENU og klikker på Vis kopi/blindkopi.
 4. Skriv inn emnet, og skriv deretter meldingen din.
 5. Hvis du vil legge til et vedlegg, trykker du på MENU, klikker på Legg til vedlegg og velger mellom følgende alternativer:
  Bilde Velg Kamera for å ta et bilde og legge det ved, eller Bilder for å legge til et bilde fra lagringskortet.
  Video Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Musikk og lyd for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  Plassering Send gjeldende plassering (krever at GPS er slått på), en plassering lagret i Footprints eller en plassering du velger på et kart. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kart og plassering.
  Dokument Legg ved en PDF-fil eller et Office-dokument, for eksempel en tekstfil eller et regneark.
 6. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller klikk på Lagre som kladd hvis du vil sende den senere.

Fortsette en kladdemelding

 1. I e-postkontoens innboks trykker du på MENU og klikker på Mapper > Kladd.
 2. Klikk på meldingen.
 3. Når du er ferdig med å redigere meldingen, klikker du på Send.
 
personer fant dette nyttig
312
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER