Innstillinger og tjenester
Sette opp flere synkroniseringsalternativer
Innstillinger og tjenester

Sette opp flere synkroniseringsalternativer

HTC Sync gir deg nødvendig fleksibilitet til å angi mange alternativer, for eksempel angi en synkroniseringsplan, velge hvordan du løser konflikter når de samme elementene finnes på både telefonen og datamaskinen, og mye mer.

 1. På datamaskinen må HTC Sync-ikonet på nederste høyre side av skjermen vises i grønt. Dette betyr at telefonen er koblet til HTC Sync.
 2. Hvis HTC Sync ikke er åpen, dobbeltklikker du på det grønne HTC Sync-ikonet for å åpne det.
 3. Klikk på Sync Manager > Innstillinger.
 4. Klikk på Manuelle innstillinger i veiviseren for synkroniseringsinnstillinger.
 5. Fra venstre side av dialogboksen Innstillinger for Sync Manager klikker du på typen innstilling du vil endre, og velger mellom de tilgjengelige alternativene til høyre. Innstillinger som kan endres, omfatter blant annet:
  Kontakter- eller Kalender-mappe å synkronisere med Endre dette bare hvis du har personlige mapper opprettet i Outlook og du trenger å synkronisere med en personlig mappe. Klikk på Kontakter eller Kalender på venstre side av dialogboksen. Klikk på Egenskaper-knappen, og velg den personlige mappen du vil synkronisere med.
  Kalenderhendelser å synkronisere med Velg antall dager eller kalenderhendelser å synkronisere med. Klikk på Kalender på venstre side av dialogboksen, klikk på Egenskaper og angi dagene under Datointervall.
  Konfliktpolicy Når de samme kontaktene og/eller kalenderelementene finnes på både telefonen og datamaskinen, velger du hvilke data du vil beholde når en konflikt oppstår.
  Når du skal synkronisere Klikk på Automatisk synkronisering på venstre side av dialogboksen. Velg om du skal synkronisere manuelt, autosynkronisere hver gang du kobler telefonen til datamaskinen eller synkronisere ifølge en angitt tidsplan.
 6. Klikk på Bruk for å lagre synkroniseringsalternativene du har valgt, og klikk på OK.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
312
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER