Administrere tekst- og multimediemeldingssamtaler

Administrere tekst- og multimediemeldingssamtaler

Beskytte en melding mot sletting

Du kan låse en melding slik at den ikke vil slettes selv om du sletter de andre meldingene i samtalen.

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en meldingstråd.
 2. Trykk på og hold meldingen du vil låse.
 3. Klikk på Lås melding på alternativmenyen. Et låseikon vises på høyre side av meldingen.

Slette en meldingstråd

 1. På skjermbildet Alle meldinger skriver du inn meldingstråden du vil slette.
 2. Trykk på MENU, og klikk på Slett.
 3. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på OK.
Eventuelle låste meldinger i tråden vil ikke slettes med mindre du merker av for Slett låste meldinger.

Slette flere meldingstråder

 1. På startskjermbildet Alle meldinger trykker du på MENU og klikker på Slett.
 2. Velg meldingstrådene du vil slette.
 3. Klikk på Slett.
Eventuelle låste meldinger i trådene vil ikke slettes med mindre du merker av for Slett låste meldinger.

Slette en enkeltmelding

 1. Mens du viser en meldingstråd, trykker du på og holder meldingen du vil slette.
 2. Hvis meldingen er låst, klikker du på Lås opp melding på alternativmenyen og trykker på og holder meldingen for å vise alternativmenyen igjen.
 3. Klikk på Slett melding på alternativmenyen.
 4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på OK.
0 personer fant dette nyttig