Vise og svare på tekst- og multimediemeldinger

Vise og svare på tekst- og multimediemeldinger

Lese og svare på en melding

 1. Åpne meldingen ved å gjøre ett av følgende:
  • På skjermbildet Alle meldinger klikker du på tekstmeldingen eller meldingstråden for å åpne og lese den.
  • Hvis du har et nytt meldingsvarsel, trykker du på og holder statuslinjen, og skyver statuslinjen nedover for å åpne varslingspanelet. Bank på den nye meldingen for å åpne og lese den.
 2. Gjør ett av følgende:
  Svar på meldingen Klikk på tekstboksen nederst på skjermen, skriv inn svarmeldingen din, og klikk på Send.
  Svar på meldingen med en multimediemelding Trykk på MENU, klikk på Legg ved, og velg en vedleggstype. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sende en multimediemelding (MMS).
  Gå tilbake til skjermbildet Alle meldinger Trykk på MENU, og klikk på Alle meldinger.
  Ring eller lagre et telefonnummer som finnes i meldingen Klikk på meldingen, og klikk deretter på telefonnummeret for å ringe det eller legge det til i kontaktene.
  Åpne en kobling som finnes i meldingen Klikk på meldingen, og klikk på koblingen for å åpne den i nettleseren.
  Vis informasjon om meldingen Trykk på og hold meldingen for å åpne alternativmenyen, og klikk deretter på Vis meldingsdetaljer.

Vise eller lagre et multimedievedlegg

Hvis du er bekymret for størrelsen på datanedlastingene dine, så sjekk størrelsen på multimediemeldingen før du laster den ned.
Merk: Når Autohent er deaktivert i MMS-innstillingene, lastes bare meldingshodet. Hvis du vil laste ned hele meldingen, klikker du på Last ned på høyre side av meldingen. Hvis du vil ha detaljer, se
 • Mens du viser en melding i innboksen, klikker du på et vedlegg for å åpne det.

  Hvis vedlegget er et vCard-kontakt, importeres det til telefonkontaktlisten.

  Hvis vedlegget er en vCalendar-fil, kan du velge kalenderen hvor du vil lagre hendelsen.

 • Hvis du vil lagre vedlegget til lagringskortet, trykk på og hold avsenderens navn eller nummer, og klikk på Lagre [vedleggstype] på alternativmenyen.

Vise kontaktdetaljer og kommunisere med en kontakt

Når du har mottatt en melding fra noen i lagrede kontakter, kan du klikke på kontaktens bilde eller ikon i meldingstråden for å åpne en meny av alternativer. Avhengig av den lagrede kontaktinformasjonen kan du vise kontaktdetaljene, telefonen eller sende en e-postmelding til kontakten og mer.

Vise pushmeldinger

Pushmeldinger inneholder en webkobling. Ofte vil koblingen være til en nedlasting av en fil du har bedt om, for eksempel en ringetone.

 • Slik åpner du koblingen som finnes i en pushmelding:
  1. Trykk på og hold statuslinjen, og skyv fingeren nedover for å åpne varslingspanelet.
  2. Klikk på den nye meldingen.
  3. Klikk på Besøk webområde.
 • Slik viser du alle pushmeldinger:
  1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
  2. Trykk på MENU, og klikk deretter på Pushmeldinger.
0 personer fant dette nyttig