KOMMUNIKASJON
Sende en multimediemelding (MMS)
KOMMUNIKASJON

Sende en multimediemelding (MMS)

 1. startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på Ny melding. Skriveskjermbildet åpnes.
 3. Fyll ut en eller flere mottakere. Du kan:
  • Legg inn telefonnumrene direkte i Til-feltet. Hvis du sender meldingen til flere telefonnumre, skiller du dem med komma. Etter hvert som du legger inn informasjon, vises eventuelle samsvarende telefonnumre fra kontaktlisten. Klikk på et samsvar for å angi nummeret eller adressen direkte.
  • Klikk på , og velg deretter telefonnumrene til kontaktene du vil sende meldingen til. Du kan også velge kontaktgrupper som mottakere. Når du har valgt alle meldingsmottakerne, klikker du på Ferdig.
 4. Klikk på boksen som sier Trykk for å lage.
 5. Trykk på MENU, og klikk på Legg ved.
 6. Velg mellom følgende:
  Bilde Velg Kamera for å ta et bilde og legge det ved, eller Bilder for å legge til et bilde fra lagringskortet.
  Video Velg Videokamera for å spille inn en video og legge den ved, eller Videoer for å legge ved en video fra lagringskortet.
  Lyd Velg Taleopptak for å gjøre et stemmeopptak og legge det ved, eller Musikk og lyd for å legge ved en musikkfil eller et taleopptak fra lagringskortet.
  Plassering Send gjeldende plassering (krever at GPS er slått på), en plassering lagret i Footprints eller en plassering du velger på et kart. Hvis du vil ha mer informasjon om GPS, kart og Footprints, se Kart og plassering.
  Kontakt (vCard) Velg en kontakt fra telefonen, og velg hvilken kontaktinformasjon du vil legge ved.
  Avtale (vCalendar) Velg kalenderhendelsen du vil legge ved.
  Lysbildepresentasjon Åpner skjermbildet Rediger lysbildefremvisning. Se Lage en lysbildefremvisning nedenfor.
 7. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller trykk på TILBAKE for å lagre den som kladd. Hvis du vil åpne og redigere en kladdemelding, se Fortsette en kladdemelding.

Lage en lysbildefremvisning

I en multimediemelding kan du legge til lysbilder. Hvert av dem kan inneholde et bilde, en video, lyd eller andre vedlegg, for eksempel et kontaktkort eller en kalenderavtale.
 1. Følg trinn 1-4 ovenfor, og velg deretter Lysbildefremvisning.
 2. På skjermbildet Rediger lysbildefremvisning klikker du på Legg til lysbilde.
 3. Klikk på Lysbilde 1.
 4. Når du skal lage lysbildefremvisningen, gjør du ett av følgende:
  Legg til et bilde Klikk på Sett inn bilde.
  Legg til en video Trykk på MENU, og klikk deretter på Legg til video (du kan ikke legge til både et bilde og en video på samme lysbilde).
  Legg til musikk eller et taleopptak Trykk på MENU, og velg deretter Legg til musikk.
  Legg til en bildetekst Klikk på boksen som sier Trykk for å lage.
  Legg til et nytt lysbilde Klikk på Legg til lysbilde.
  Vis neste eller forrige lysbilde Klikk på eller .
  Forhåndsvise lysbildefremvisningen Trykk på MENU, og klikk på Forhåndsvisning.
  Hvis du vil ha flere alternativer, trykk på MENU og klikk på Mer.
 5. Når du er ferdig, klikker du på Ferdig for å legge lysbildefremvisningen ved meldingen.
 6. Klikk på Send for å sende meldingen umiddelbart, eller trykk på TILBAKE for å lagre den som kladd.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
312
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-desire
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER